Analiz İstek Formu

Analiz İstek Formu

NUMUNE KABUL KRİTERLERİ VE FERAGAT BEYANI

 

 1. Analize alınacak numuneler bütünlüğünü kaybetmiş, kokuşmuş, bozulmuş vb. olmamalıdır.
 2. Ambalaj materyali hiç kullanılmamış olmalıdır.
 3. Numuneler orijinal ambalajında veya dökülme, yırtılma, akma riski taşımayan uygun plastik torba, poşet, cam veya plastik kavanoz ve şişelerde gönderilmelidir.
 4. Mikrobiyolojik, GDO ve Tür tayini analizi istenen numunelerde kontaminasyon riskine karşı orijinal amabalaj içerisinde veya steril kaplara alınmış olmalıdır.
 5. Mikrobiyolojik analiz için gönderilen örneklerden numune alımında steril numune kapları ve aletler kullanılmalı, numune alma işlemi aseptik koşullarda yapılmalıdır.

- Örneklerin ağzı sıkıca kapatılmalı, nem alması önlenmelidir.

- Işıktan etkilenen analizlerin yapılacağı numunelerin koyu renkli cam kavanoz v eya naylon torba içerisinde olması tercih edilmelidir.

- Mikrobiyolojik analiz örneklerinde numunenin ve ortamın sıcaklığı ölçülerek kaydedilmelidir.

 1. Kullanım sularının mikrobiyolojik analizleri için kullanılacak şişeler, steril plastik (PP, PE) veya cam şişeler olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte ve birbirlerine bulaşmasını engelleyecek önlemler alınarak saklanmalı, taşınmalıdır. Steril olmayan, sızdırma yapan, kırık/çatlak şişelerdeki numuneler kabul edilmeyecektir.
 2. Klorlu veya klorlu olduğu şüphe edilen kullanım sularının mikrobiyolojik analizleri için sodyum tiyosülfatlı şişeler kullanılmalıdır. Aksi durumunda numuneler kabul edilmeyecektir.
 3. Ağır metal/mineral analizleri için gönderilen numunelerin bulunduğu kaplar ve kapakları metal alaşım içeren malzemeden üretilmemelidir.
 4. Swap numunesi alınacaksa 1 adet steril eküvyon çubuğu kullanılmalı ve steril tranport besiyeri/sıvı besiyeri içine eküvyon örnekleri konulmalıdır. Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes analizleri için ayrı ayrı swab alınmalıdır.
 5. Gönderilecek numune orijinal ambalajında değil ise numune üzerinde numuneyi tanımlayan bilgiler etiket kullanılarak yapılmalıdır.
 6. Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında veya çantalarında gelmiş olmalıdır.
 7. Hammadde ve son ürün aynı kutu içerisinde tercihen gönderilmemelidir.
 8. Kargo ile gönderilecek numuneler, laboratuvara hafta başında veya ortasında ulaşacak şekilde dikkat edilerek gönderilmelidir.
 9. Gönderilen her numune ile birlikte "Analiz İstek Formu" doldurulmalıdır. Çoklu numuneler için tek bir "Analiz İstek Formu" da numune bilgileri ve talep edilen analizler belirtilebilir.
 10. Müşterinin GDO tarama analizi için uygunluk değerlendirmesi talep etmesi halinde; GDO analiz stratejisinde belirtilen promotor ve terminatör bölgelerin (p35S, tNos, pFMV ve Bar) taranması, Soya-Pamuk-Mısır bitki spesifik analizinin ve bitki spesifik belirlenmesi halinde o bitki/bitkilerin event analizlerinin de yapılması gerekmektedir.

Laboratuvara gelen numunelerde "Numune kabul Kriterleri ve Feragat Beyanı" da belirtilen şartların tam sağlanamadığı durumlarda müşteri ile irtibata geçilir. Müşterinin numunenin analizinde ısrar etmesi halinde, müşteri ile mutabık kalınan şartlarda numune analize alınır. Numunenin analiz sonuçlarındaki sapmalardan laboratuvar sorumlu değildir ve müşteri laboratuvarın sözleşmede belirtilen yükümlülükleri konusunda feragat etmiş sayılır. Bu feragat "Muayene ve Analiz Raporu"nda açıklamalar kısmında belirtilir.

 

 

 

CİNSİ

AMBALAJ ŞEKLİ

NUMUNE MİKTARI

GÖNDERİM KOŞULLARI

Mikrobiyoloji

Steril kap veya poşet

-50 gr/ml (her bir analiz ve tek n çalışmalar için)

-250 gr/ml (her bir analiz ve 5n çalışmalar için)

-1 adet swap numuneleri için

Soğutulmuş ürünler 0/6 C

Dondurulmuş ürünler

 -15/-24 C

 

Kimya (migrasyon)

-

-En az 200 ml hacim alan ambalaj için 10 adet x simulant

-Film şeklinde olan ambalajlar için en az 1 m2 alan olacak şekilde x simulant

-

Kimya (yapı tayini)

-

En az; film için 10 dm2 , granül 10 adet, kap şeklinde gelen ambalajlar 1 adet

-

Moleküler Biyoloji

Steril kap veya poşet, orijinal amb.

500 g (her bir analiz ve tek n için)

-

Fiziksel ve yukarıda belirtilen analizler dışında gelenler için

Naylon poşet, cam kavanoz, plastik kap, orijinal amb. Vs.

İstenilen analize bağlı olarak numune miktarları değişmektedir. Numune gönderilmeden önce NKR Birimi ile irtibata geçilmelidir.

Soğutulmuş ürünler 0/6 C

Dondurulmuş ürünler

 -15/-24 C

 

 

NOT:

 • Çiğ süt numunesi alındıktan 6 saat sonrasına kadar teslim edilebilir.
 • Ekmek numunesi alındıktan 6 saat sonrasına kadar teslim edilebilir.
 • Kullanım suyu numunesi 500 ml alınmalıdır.
 • Swap numuneleri 48 saate kadar +4 C de muhafaza edilerek teslim edilmelidir.
 • Yemek numuneleri en geç 72 saate kadar +4 C muhafaza edilerek teslim edilmelidir.

 

Analiz İstek Formunu Aşağıdaki Butona Tıklayarak İndirebilirsiniz !

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara