Gizlilik ve Tarafsızlık

Gizlilik ve Tarafsızlık

Laboratuvarımız farklı faaliyetleri de bulunan bir kuruluşun bir bölümüdür.

Laboratuvarımız, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı personel ile yönetime imzalattırılan taahhütler ve Tarafsızlık politikası ile sağlamıştır.

Tüm personelle ilgili olarak;  kalite  yönetim  sisteminin;  uygulanması,  sürdürülmesi  ve iyileştirilmesi ile  ilgili görevleri  yerine getirmek,  yönetiminin  ve personelinin yapılan işin kalitesini  olumsuz  yönde  etkileyebilecek  her  türlü  ticari,  ekonomik  ve  diğer  iç  ve  dış baskılardan, etkilerden uzak tutulmasını sağlamayı Laboratuvar Yönetimi Taahhüdü ve tüm personelin imzaladığı Personelin Laboratuvar Yönetimine Taahhüdü ile sağlanır.

Tarafsızlık, yeterlilik,  karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni  azaltacak  herhangi  bir  faaliyette  bulunmayı  önlemek  amacıyla  düzenlemelere sahiptir. Laboratuvar Yönetimi Taahhüdü ve tüm personelin imzaladığı Personelin Laboratuvar Yönetimine Taahhüdü, bu yapıyı ayrıca güçlendirmektedir.

Laboratuvarımız, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumludur.

Laboratuvarımız gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahıs açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilmesinden sorumludur.

. Müşterinin gizli kalmasını istediği tescilli ve tescilli olmayan hakları laboratuvar personeli tarafından özellikle korunmasından sorumludur.

Laboratuvarımız, müşterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayan, politika ve prosedürlere sahiptir. 

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara