Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Gıda maddelerinin üretimi, tedarik zinciri ve tüketimine kadar geçen her aşamada hijyenkoşullarının yeterince sağlanamamasına bağlı olarak oluşan ve gıdanın, insan tüketimine uygun olmayacak düzeyde değişmesine neden olan etkenler insan sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. 


Mikrobiyal bozulma, bozulmaya neden olan mikroorganizmaların gıdada üremesi ve metabolik aktivasyonu sonucu gıdanın kalitesini düşürmektedir.

 

 

ANALİZ ADI ÜRÜN GRUBU METOT KAYNAĞI

AKREDİTASYON DURUMU

Aerobik Koloni Sayımı
Gıda
TS EN ISO 4833-1
TS EN ISO 4833-2
Bacillus Cerreus Sayımı
Gıda
TS EN ISO 7932
E.Coli Sayımı
Gıda
ISO 16649-1
ISO 16649-2
E.Coli O 157 Aranması
Gıda
TSE EN ISO 16654
E.Coli Sayımı (EMS tekniği)
Gıda
TSE EN ISO 16649-3
Enterobacteriaceae Sayımı
Gıda
Enumaration of Enterobacteriaceae 
by the colony count technique 
national standart method (F23) 2005
ISO 21528-2
Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı 
(staphylococcus aureus ve diğer türler)
Gıda
TS 6582-1 EN ISO 688-1
Koliform Bakteri Sayımı
Gıda
TS ISO 4832
Listeria Monocytogenes
Gıda
TS EN ISO 11290-1
Cronobacter Sakazakii Aranması
Gıda
ISO/TS 22964
Maya ve Küf Sayımı
Gıda
FDA/BAM Bölüm 18
ISO 21527-1 ISO 21527-2
Salmonella spp Aranması
Gıda
TS EN ISO 6579-1
AOAC 2013.1 Biomeriux vidas up spt
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri 
Sayımı
Gıda
ISO 15213
Sünme (Rope) Sporu Sayımı
(EMS tekniği)
Ekmek ve ekmek 
mayası
TS 5000 TS 3522
Koliform, E.Coli Bakterilerin Sayımı 
(membran filitrasyon tekniği)
Kullanım suyu
TS EN ISO 9308-1
Fekal Enterokokların  Sayımı
(membran filitrasyon tekniği)
Kullanım suyu
TS EN ISO 7899-2
E.Coli O 157 Aranması
Gıda
AOAC  Biomeriux vidas up o157 ecpt
 
Listeria Monocytogenes
Gıda
AOAC 2013.11 Biomeriux vidas up lmx
Salmonella spp Aranması
Gıda
AOAC 2013.1 Biomeriux vidas up spt
 

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara