Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Gıda güvenliğinin sağlanması toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından büyük önem kazanmaktadır. Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarında insan sağlığını direk olarak etkileyecek etmenlerin varlığının tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği, gıdanın raf ömrünün belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılır. Gıda tanımına giren ürünlerin üretimi, işlenmesi, saklanması ve tüketiciye kadar geçen aşamalarda mikroorganizmaların önemli sonuçlar verebilecek bulaşmaları ile karşılaşabilirler. Genellikle mikroorganizmalar oluşan üründe bozulma veya tüketcilerde gıda kökenli hastalık ve zehirlenmelere kadar yol açabilen sorunlar, kullanılan ürün veya işleme tekniğine bağlı olarak ortaya çıkan sağlık, ekonomik ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. 

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında hayvansal ve bitkisel ürünler ile yem, su ve su ürünlerinde mikrobiyolojik analizleri yanında et türünün tayini için serolojik analizler yapılmaktadır. İnsanlarda gıda zehirlenmelerine ve ölümlere neden olan Salmonella, Listeria, Stafilococccus, E. coli gibi kendileri yada toksinleri ile hastalık oluşturan bakterilerin teşhisleri yapılmaktadır. Bütün bunlar mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analizlerin ve sonuçlarının önemini ortaya koymaktadır. Bu durumda yapılacak mikrobiyolojik analizlerinin ve sonuçlarının güvenilirliği açısından örneklerin numune alma yönetmeliği'ne uygun koşullarda laboratuvarımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Mesaj Gönderin Hemen Ara